Lékařská péče a předpis zdravotnických prostředků COVID – 19

V souvislosti s mimořádnou situací spojenou s koronavirovou pandemií, s následnou karanténou a s dalšími výjimečnými opatřeními pro většinu obyvatel se objevil velký otazník nad zajišťováním lékařské péče a nad předpisem léků a zdravotnických prostředků pro osoby se zdravotním postižením. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR proto připravila souhrnnou informaci, která na tyto otázky odpovídá. 

Opatřením vlády byla totiž s okamžitou platností zavedena pro většinu obyvatel výrazná omezující opatření ve všech oblastech života. Všechna jsou zavedena s cílem zamezit shromažďování obyvatel ČR a tím omezit a výrazně zpomalit možnost šíření nákazy.

Tato opatření samozřejmě bohužel komplikují běžný občanský život všech lidí v ČR. Na občany se zdravotním postižením, zvláště pak na ty, patřící do nejohroženější skupiny, mají však mnohem nepříjemnější dopad. Tato skupina obyvatel je, společně se seniory, z pohledu ohrožení nejzranitelnější a nejrizikovější.

Z toho důvodu také občané se zdravotním postižením většinou dodržují ta nejpřísnější karanténní opatření. A to proto, že značná část z nich patří ke skupině, která je koronavirovou infekcí přímo ohrožena na životě. Z uvedených důvodů většinou vůbec nevycházejí z domova a to ani za účelem návštěvy lékaře, zajištění potřebných léků, nebo zdravotnických prostředků. Současně je značně omezena i péče pečujících osob přicházejících zvenčí o ně.

Za tohoto stavu, při nařízení přísných opatření, bylo naprosto jasné, že tato skupina osob začne mít výrazný problém se zajišťováním léků, které musí pacienti dlouhodobě, pravidelně užívat z důvodu jejich chronických onemocnění. Jedná se o léky, u kterých není pokaždé při předpisu nutná osobní návštěva pacienta u lékaře za účelem lékařského vyšetření, neboť se jedná o pravidelné předpisy stále stejných léků, ve stejném množství.

Podobná situace nastala i u předpisu některých zdravotnických prostředků. Jedná se zejména o inkontinenční zdravotnické prostředky, zdravotnické prostředky spojené s kompenzací stomií, některé diabetické zdravotnické prostředky (především spotřební materiál), některý obvazový materiál apod.

S ohledem na tuto skutečnost vstoupila NRZP ČR v jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR a vyslovila požadavek, aby byla velmi urychleně tato situace nějak systémově, po dobu výjimečných opatření spojených s koronavirovou pandemií, řešena. Navrhovali jsme, aby předpis těchto léků a prostředků mohl probíhat bez účasti pacientů elektronickou cestou. Na základě tohoto požadavku proběhlo jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Svazem zdravotních pojišťoven ČR a zástupci jednotlivých zdravotních pojišťoven a na tomto jednání byla dohodnuta výjimečná opatření, jak zmíněnou situaci řešit. Uvedené subjekty se dohodly na následujících opatřeních.

Celý materiál, který zpracoval JUDr. Zdeněk Žižka z Legislativní odboru NRZP ČR, je ke stažení v příloze.
 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.