Ledovec netaje, drží ho CharityMints

26.01.2012 20:38

V lednu představují CharityMints sdružení Ledovec, které je jednou z devíti podpořených organizací pro tento rok. Ledovec uspěl se svým projektem Cirkus Paciento - divadelní představení pro psychiatrické pacienty.

Aktuálně v lednu: Cirkus Paciento má zimní přestávku, čeká, jak se k projektu postaví státní správa a pak začne domlouvat letošní štaci. Mezitím se ředitel naučil žonglovat se čtyřmi míčky a připravují film o působení v roce 2011. Jak říká principál Martin Fojtíček: „Naše současná největší pýcha je www.koledovec.cz.“ Jako nejbližší akci chystá Hromnicové svíčkování v sobotu 28. ledna od 15 hodin v Terapeutickém centru Ledovec v Ledcích. Každý příchozí si vyrobí vlastní máčenou svíčku a při otevření se každoročně odhaluje nějaká svíčkařská senzace.

Organizace Ledovec organizuje v psychiatrických léčebnách čtyřdenní aktivizační program zakončený „velkolepým představením“ se zapojením samotných pacientů. Cirkus působí jako prostředí pro „bezpečné bláznění“, a zároveň jako terén, kde vynikne výjimečnost jednotlivce. Představení zahrnuje řadu pitoreskních a absurdních kousků, kde se stírá hranice mezi blázněním a normalitou. Pacienty během čtyř dnů neuzdraví, ale přinesou jim pozitivní vzpomínky na pobyt v léčebně, aktivizují je a vytrhují ze stereotypu, motivují k léčbě. Cirkus Paciento navštíví každý rok nejméně 5 psychiatrických léčeben, v každé z nich až 15 oddělení a uspořádá představení pro cirka 100 až 300 diváků.

Samotná organizace Ledovec kromě toho založila první agenturu podporovaného zaměstnání v Plzeňském kraji a iniciovala vznik prvních sociálních firem. Ledovec poskytuje v kraji služby odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace, denního stacionáře a chráněného bydlení.

Více na www.ledovec.cz,
           www.charitymints.com,
           www.facebook.com/charitymints.

Filip Budák

Klíčová slova: