Léčebně rehabilitační plán a postup po poranění páteře a míchy

13.11.2012 19:44

Bakalářská práce Žofie Vilímkové. Zabývá se problematikou traumatického poškození páteře a míchy se zaměřením na torakolumbální oblast. V obecné části je stručně popsána anatomie a patofyziologické mechanismy uplatňující se při míšní lézi. Obecná část souhrnu teoretických poznatků se dále také věnuje obecné a speciální traumatologii a terapii poranění. Speciální část se pak zaměřuje na možnosti ucelené rehabilitace spinálního pacienta s důrazem kladeným na léčebnou rehabilitaci.

Klíčová slova: