Léčba osteoporózy

08.02.2007 23:48

Typickými OP zlomeninami jsou zlomeniny (deformity) obratlů, dolního předloktí a nejzávažnější z nich, zlomenina krčku stehenní kosti, jež je v 10 - 20 % příčinou smrti do 1 roku. Dnešní stav léčby a prevence osteoporózy (OP) je podmíněn novými poznatky o patofyziologii OP, o aktuálních možnostech diagnostických, o lécích, které ovlivňují tvorbu a metabolický kostní obrat a pravděpodobně i strukturu kosti. Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., spoluautorem doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc.