Laboratoř Carolina

05.02.2007 14:58

Centrum podpory studia zrakově postižených na Univerzitě Karlově poskytuje kurzy pro nevidomé a slabozraké. Lektory jsou většinou studenti MFF. Díky tomu je možné kvalitně pokrýt prakticky jakékoli požadavky klientů. Laboratoř i kurzy slouží přednostně studentům UK, ale jsou přístupné i všem zrakově postiženým. Podmínkou je pouze znalost psaní na stroji a Braillova písma. Žádné předběžné "počítačové znalosti" se nepředpokládají.