Křišťálový kamínek / EDH 2023

Nominace na prestižní ocenění je možné podat do 15. září 2023.

Slavnostní vyhlášení prestižních cen Křišťálový kamínek se letos uskuteční posedmnácté. Asociace TRIGON opět poděkuje v rámci EDH 2023 (Evropských dnů handicapu) osobnostem a organizacím za jejich výjimečné a záslužné aktivity.

Kandidáty na udělení prestižního ocenění Křišťálový kamínek může navrhnout jednotlivec i organizace z České republiky. Při zdůvodnění svého návrhu věnujte prosím pozornost konkrétním příkladům činnosti kandidující osobnosti nebo organizace, za kterou by měla ocenění převzít.

Vyhlášení a předání Křišťálových kamínků se uskuteční na slavnostním večeru EDH, a to ve středu 4. října od 15 hodin v Areál Dolu Hlubina – Brick House (Staré koupelny).

Kategorie:

  • Osobnost / za záslužnou aktivitu při pomoci druhým

  • Organizace / za mimořádnou aktivitu ve prospěch lidí, kteří se bez solidární pomoci neobejdou

Své kandidáty můžete navrhnout prostřednictvím online nominačního formuláře. Uzávěrka je 15. září 2023 do 12 hodin.
Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním formuláře, napište nám na e-mail: lsobkova@asociacetrigon.eu. Poradíme vám.

Klíčová slova: