Křesadlo v Karlovarském kraji

17.02.2013 19:50

Návrhy na ocenění dobrovolníků je možné posílat do 15. března 2013.

Mateřské centrum Karlovy Vary vyhlašuje již 7. ročník ceny Křesadlo. KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství, převezme v rámci slavnostního společenského večera pět dobrovolníků Karlovarského kraje. Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmana Miloslav Čermák a primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek. Křesadlo je prestižní ocenění vybraných dobrovolníků replikou historického křesadla za jejich nezištnou dobrovolnou službu. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří je vykonávají.

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Podobné ceny se udělují v USA, existují i v některých okolních zemích, například v Maďarsku, kde ji předává každoročně prezident. Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, který podle starých vzorů vyrobil opravdové a funkční Křesadlo. Křesadlem se křeše o pazourek, který používali staří Slované a před nimi Keltové.

„Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch někoho jiného? Znáte někoho, kdo hoří nadšením a šíří kolem sebe optimismus, naději, sílu a za sebou nechává kus velmi dobře odvedené práce? Někoho, kdo je naplněn zkušenostmi, pochopením, ochotou pomoci – kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí, kdo si zaslouží cenu „KŘESADLO 2012“? Tak neváhejte, sedněte a pište! Všechny podrobnosti a podmínky akce jsou na internetových stránkách Mateřského centra K.Vary , Národního dobrovolnického centra HESTIE  a na stránkách http://www.dobrovolnik.cz/.

Návrhy mohou občané/organizace zasílat nejpozději do 15. března 2013 na adresu: MCKV, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary, nebo e-mailem na mckv@seznam.cz.

O držitelích Křesadla 2012 rozhodne devítičlenná komise. Slavnostní předávání cen proběhne 19. dubna 2013 v Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově.

Zdroj: Portál Karlovarského kraje

Klíčová slova: