Křesadlo 2013 v Libereckém kraji

13.10.2013 16:04

Příjem nominací na ocenění dobrovolníků byl prodloužen do 25. října.

V prosinci 2013 bude v rámci slavnostního společenského večera šesti dobrovolníkům Libereckého kraje udělena cena KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství. Cenu převezmou z rukou významných představitelů Libereckého kraje ve spolupráci se zástupci podnikatelské a veřejné sféry, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.
 
Těšíme se na zaslané příběhy, které jsou každoročně ukázkou bohaté občanské angažovanosti našich spoluobčanů a příkladů dobré praxe dobrovolnických služeb
v Libereckém kraji.
 
 
Záštitu nad slavnostním ceremoniálem KŘESADLO 2013 převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
 
Vaše nominace prosím zašlete na adresu občanského sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1, 460 05 Liberec V – Kristiánov nejpozději do 25. 10. 2013. Formulář pro nominaci Vašeho dobrovolníka a další doplňující informace naleznete na webových stránkách o. s. D.R.A.K. http://www.sdruzenidrak.org
 
Náležitosti návrhu:
 
·    Charakteristika a kontaktní údaje navrhovatele (právnická nebo fyzická osoba).
·    Základní osobní údaje a kontaktní spojení na kandidáta ceny KŘESADLO 2013.
·    Popis činnosti kandidáta ceny KŘESADLO 2013 a hlavní důvody pro jeho navržení.
·    Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a hlavního
důvodu, proč byl na cenu navržen, spolu se souhlasem být kontaktován médii.
 
Adresa pro zaslání vašeho návrhu:
Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1, 460 05 Liberec V – Kristiánov.
Emailová adresa: info@sdruzenidrak.org

 
Klíčová slova: