Kořeny kritického myšlení

07.10.2012 22:09

Jsou tématem úvodníku Mileny Černé v aktuálním čísle e-Informačního bulletinu SKOK.

Dále si v něm můžete přečíst: 

- z webu MPSV něco novinek;

- nabídka Veřejného ochránce práv pro děti a náctileté;

- co nám vypovídá statistika o lidech bez domova;

- virtuální Univerzita třetího věku – příklad ze Mšena.

Klíčová slova: