Kontakt se psem pomáhá léčit

04.02.2014 16:25

Teplice – Canisterapie je léčebný kontakt se psem zaměřený na udržení nebo zlepšení kvality života člověka, který se nachází v nepříznivé životní situaci. Jde o podpůrnou metodu ucelené rehabilitace,léčebné působení psa na člověka, přičemž pes je velmi nenásilným a přirozeným partnerem. To má velký vliv na celý proces.

Canisterapie dále přispívá k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, zlepšuje orientaci v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci, zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu, zlepšuje interakci pacienta s ostatními lidmi. Psi podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze.
Jedna z technik – polohování – v canisterapii znamená "přiložení" psa k pokud možno odhaleným částem těla, které chceme stimulovat, uvolnit, aby si je pacient uvědomil. Pes má fyziologickou tělesnou teplotu oproti člověku o cca 1,5–2 stupně Celsia vyšší. Dochází k prohřátí a hlubokému prožitku v místech kontaktu se psem. Jde o to, že pokud se postižený nemůže hýbat, musíme jím pohybovat my, abychom zabránili vzniku proleženin, blokaci a procvičili svaly. Pes v polohování nahrazuje polštáře, které pacienta podpírají, díky své teplotě na na něj působí velmi příjemně a díky dýchání psa se většinou zklidní i dech postiženého. Při polohování dochází k velkým zlepšením, největší výsledky jsou vidět u lidí trpících svalovými křečemi (spasticita) nebo třesem. Navíc například při hlazení srsti, zvedání uší, chytání ocasu či tlapek je procvičována i jemná motorika.
Canisterapie a animoterapie obecně jako jedna z metod a forem ucelené rehabilitace by bezesporu měla nalézt své místo ve zdravotně – sociálních zařízeních a v zařízeních sociální péče. Už pojem "péče" ukazuje na zvýšenou potřebnost cílové skupiny. Skrývá v sobě, kromě již zmíněné zvýšené potřebnosti, také závislost na pomoci, nerovnocenný vztah mezi pečujícím a klientem, bezmocnost a omezenou schopnost hledání vlastních možností pro řešení určité životní situace.
Základem života je cílený pohyb – cílem canisterapie je hledání cest k aktivizaci zdravotně, psychicky či jinak postiženého člověka. (MUDr. Zoran Nerandžič)
Na Teplicku se canisterapií zabývají terapeutky Lenka Foltová a Bc. Lucie Veselá, které ji jezdí provádět se svými speciálně vycvičenými psy po celém Ústeckém kraji. Především pak do Ústavu sociální péče v Háji u Duchcova, Stacionáře Srdíčko v Litoměřicích, Speciální školy v Litoměřicích, Klubu Plamínek v Litoměřicích a Speciální mateřské školy Domeček v Ústí nad Labem.
Canisterapeutky jsou členkami občanského sdružení Stáj U Lucky, o.s., Novodvorsk, Bystřany .
Pokud budete chtít přispět jakoukoliv částkou na provoz sdružení, pošlete ji prosím s variabilním symbolem 2222 na účet číslo: 4140864001/5500 Vzhledem k tomu, že občanské sdružení je závislé na sponzorských darech a grantech, každou podporu přijme s velkou vděčností. Sponzorské dary jsou odečitatelné ze základu daně, proto pokud potřebujete darovací smlouvu, rádi vám ji sdružení vyhotoví. Příspěvky budou použity na samotnou realizaci aktivit, pokrytí nákladů na dopravu a odbornou přípravu. Dále na pořízení dalších speciálních pomůcek a vybavení na canisterapii. Jde o pomůcky, které mají motoricky, rozumově, smyslově, ale i emocionálně rozvíjet klienty.
Kontakt: Bc. Veselá Lucie, tel.: 775 576 474, Foltová Lenka, tel.: 723 932 325,e­mail: canis.czech@gmail.com.

Foto:

Klíčová slova: