Kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR otevřel řadu palčivých témat

14.10.2012 15:44

Nejvíce dotazů a připomínek,které se týkaly především možného porušování lidských práv či platné legislativy o sociálních službách, vyvolal institut veřejné služby.

Ve čtvrtek 11. a pátek 12. října se v hotelu Palcát v Táboře konal pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka IV. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR, který byl hlavní událostí Týdne sociálních služeb ČR konaného od 8. do 14. října. Cílem kongresu pořádaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) pro cca 550 účastníků především z řad vedoucích pracovníků subjektů poskytujících sociální služby bylo nabídnout nejnovější informace z oboru prostřednictvím zástupců institucí veřejné správy, odborných profesních organizací a neziskového sektoru.
V jednom z prvních příspěvků kongresu poděkoval odstupující ministr Drábek APSS ČR a jejímu prezidentovi Jiřímu Horeckému za dlouhodobou intenzivní a současně korektní a konstruktivní spolupráci. První den kongresu nabídl formou zdravic a odborných přednášek řadu příspěvků i dalších vzácných hostů kongresu, kterými byli mj. veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský, poslankyně Lenka Kohoutová, předseda Sociální komise Rady Asociace krajů ČR Miloslav Čermák, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, ředitelka pražského Gerontologického centra Iva Holmerová, náměstek generálního ředitele Úřadu práce ČR Martin Žárský a další.
Příspěvky se v mnoha směrech týkaly pro poskytovatele sociálních služeb dlouhodobě palčivých témat. Byly zaměřeny mj. na roli nestátních neziskových organizací v sociálních službách, na očekávané legislativní změny a perspektivy financování sociálních služeb v roce 2013 a následujících letech, na nezáviděníhodnou situaci zaměstnanců v sociálních službách, nedostatečnou úroveň péče o lidi trpící demencí či na v některých ohledech problematické jevy doprovázející institut veřejné služby. Právě posledně uvedené téma vzbudilo mezi účastníky nejvíce dotazů a připomínek, které se týkaly především možného porušování lidských práv či platné legislativy o sociálních službách.
Čtvrteční večer již tradičně patřil galavečeru, kde byly čtyřem domovům pro seniory (Severní Terasa Ústí n. Labem, Velké Meziříčí, Heřmanův Městec a Víceměřice) předány certifikáty Značka kvality v sociálních službách a senátorovi a předsedovi etické komise APSS ČR PhDr. Pavlu Čáslavovi bylo uděleno ocenění APSS ČR za dlouhodobý přínos k rozvoji sociálních služeb v České republice.  
Druhý kongresový den byl věnován tematicky rozděleným odborným sekcím a workshopům pokrývajícím ekonomicko-provozní oblast, oblast sociální, zdravotní, problematiku Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 či možnosti využití konceptu bazální stimulace v prostředí sociálních služeb.
Zdeněk Kašpárek
Klíčová slova: