Koncept kinestetiky v péči o imobilní klienty

02.10.2012 21:31

Seminář ve Zlíně si klade za cíl seznámení s možnostmi jednoduchého polohování imobilních uživatelů, které většina pracovníků často mylně považuje za fyzicky náročné.

Obsahem kurzu je podrobné seznámení účastníků s konceptem kinestetiky a to jednak na teoretické bázi, tak především s přesahem do využití konceptu v praktických zkušenostech.
Kurz si klade za cíl seznámení s možnostmi jednoduchého polohování imobilních uživatelů, které většina pracovníků často mylně považuje za fyzicky náročné. Prvky konceptu pracují především s podporou fyziologického pohybu klientů, pomáhají tak personálu do polohování těla zapojit vlastní potenciál uživatelů.

Absolventi školení zjistí, že využití prvků této jednoduché metody značně urychlí a zefektivní jejich práci a uleví neúměrnému, každodennímu zatížení jejich pohybového aparátu.

Organizátorem je Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

Lektor:

Mgr. J. Dresslerová – odborný lektor VCVS ČR, o. p. s.

Termín konání:

2. listopadu 2012 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:

Salesiánský klub mládeže Zlín, Okružní 5430, Zlín

Program školení:

 

  • Teoretická východiska konceptu kinestetiky
  • Polohování klientů se zapojením vlastního potenciálu uživatelů
  • Vertikalizace pacientů se zapojením vlastního potenciálu uživatelů
  • Aktivizace uživatelů v přirozeném prostředí se zapojením vlastního potenciálu uživatelů
  • Praktický nácvik

Kurz bude probíhat ve cvičné zdravotnické učebně, kde každý z účastníků bude mít prostor pro okamžitý praktický nácvik prvků kinestetiky. Interaktivní seminář je koncipován tak, že jeho první část je zaměřena na seznámení s prvky konceptu, ve druhé části bude dostatek času pro praktický nácvik polohování klientů, stejně jako konkrétní dotazy a požadavky účastníků. Kurz je postaven na individuálním přístupu, proto je počet účastníků omezen na 20. Na kurz je povinné pohodlné oblečení, neomezující pohyb.

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00   prezence a zahájení

9:00 – 14:00 vlastní program včetně přestávky

Cena semináře:

1600,- Kč (včetně 20% DPH)

(cena zahrnuje organizační náklady a občerstvení)

Číslo účtu  478547443/0300, variabilní symbol 1212073

Prosíme, neplaťte složenkou.

Materiály a osvědčení:

Účastníci obdrží materiály a osvědčení o absolvování školení.

Aktuální nabídku našich seminářů najdete na www.vcvscr.cz, kde se můžete on-line přihlásit

Klíčová slova: