Komunitní odpoledne se společným putováním

Poslední prázdninový pátek 26. 8. 2022 jsme se sešli v zahradě Centra denních služeb Medou v Humpolci, abychom se rozloučili s létem prostřednictvím společného odpoledne lidí s handicapem spolu s veřejností.

S velkým potěšením jsme přivítali nové účastníky. Úvodní kruh jsme tedy věnovali seznámení a poté jsme sdíleli nejsilnější nebo nejzajímavější zážitky z léta. Zcela přirozeně se hodně zajímavých zážitků vázalo k prožitkům spojených s vodou.

Naše následné putování proběhlo nedaleko Humpolce od studánky ke studánce, tedy i zde byla voda přítomná, i když v jiné podobě. Putování lesem mezi studánkami a okruhem zpět bylo velmi příjemné, uvolňující a neslo hodně příběhů a sdílení.

Témata, která toto odpoledne přineslo, byla velká životní změna, stěhování a úplně jiná profese. To vše hodnoceno velmi pozitivně a s přínosem větší životní spokojenosti.

Další téma osamostatňování člověka s handicapem jako nesmírně cenné rozhodnutí. Odpovědnost za svůj život, odpovědnost za své štěstí.

Jiné téma otevřelo otázku víru, otázku uzdravení i předávání životní moudrosti od starších účastníků.

Po projití okruhu kolem studánek jsme se opět vrátili do zahrady Medou, kde jsme celé odpoledne shrnuli a uzavřeli. Prožitý čas všichni hodnotili jako velmi pěkný a pohodový den s mnoha důležitými momenty. Někdo potřeboval slyšet slova o radikální změně života, někdo o samostatnosti, někdo si s někým novým přirozeně popovídat.

O tom, že náš čas měl opravdový smysl, svědčí i to, že jsme se domluvili na dalším společném setkání. S radostí jsme přijali nabídku chráněného bydlení v Jihlavě k neformálnímu setkání zase u nich.

Komunitní odpoledne naplnilo svůj cíl setkávání, nových seznámení, inspirace dalších možností pro lidi s handicapem i vzniku nových vztahů. Jsme moc vděčni, že můžeme společně prožívat tak pohodový a přitom hluboký čas.

Děkuji za podporu akce Nadačnímu fondu pro Pelhřimovsko.

 

Ivana Kmochová

 

 

Klíčová slova: