Kodex správné praxe týkající se práv a kvality života lidí s roztroušenou sklerózou

17.06.2014 23:30

Na základě petice podané britskou občankou s roztroušenou sklerózou, Louise McVay, Evropský parlament v prosinci 2003 schválil zprávu, které se dostalo aktivní podpory ze strany Evropské platformy pro roztroušenou sklerózu (EMSP) a všech společností pro roztroušenou sklerózu v EU. Při přípravě této zprávy byly využity informace, které poskytla Ministerstva zdravotnictví většiny členských států EU.

Tento návrh Kodexu správné praxe byl vypracován Evropskou platformou pro roztroušenou sklerózu ve spolupráci se všemi společnostmi pro RS. Nyní je připraven k předložení ke zvážení Radě ministrů zdravotnictví za účelem jeho co nejrychlejšího projednání, úpravě a schválení Radou…