Knihy o sluchových vadách pro pacienty a laickou veřejnost

30.01.2007 20:49

Seznam knih zaobírajících se sluchovými vadami a s tím souvisejícími tématy. Knihy uvedené v seznamu si mohou zájemci vypůjčit osobně v Národní lékařské knihovně (Sokolská 54, Praha 2, tel. 296 335 911, e-mail nml@nlk.cz), anebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v kterékoli veřejné knihovně.

Klíčová slova: