Knihovna K.E.Macana

12.02.2007 19:39
Jedná se o národní kulturně osvětovou instituci pro nevidomé, řízenou Ministerstvem kutlury ČR. Vznik této instituce je úzce spojen se vznikem naší republiky, neboť předchůdcem této knihovny je Spolek "Český slepecký tisk", který v roce 1918 vznikl a začal šířit v naší zemi braillovo slepecké písmo. Na půdě tohoto spolku vznikl v roce 1917 také časopis Zora, který vychází dodnes. U zrodu spolku stál nevidomý hudební skladatel, pedagog a osvětový pracovník Karel Emanuel Macan, po kterém je knihovna pojmenována. Od roku 1951 se pro ni používal název Slepecké tiskárna a knihovna.
Knihovna nabízí řadu služeb, spojených s tradičním zpracováním textů pro nevidomé: přepisy textů do braillova písma, přepis not do braillského notopisu, nahrávání textů na audiokazety, půjčování bodových a zvukových knih.
Klíčová slova: