Klid dobré mysli

21.10.2012 9:14

Literární soutěž k desátinám webu Dobromysl.cz, uzávěrka v kategorii poezie i próza je 2. listopadu.

Naše soutěž je součástí 14. ročníku festivalu Den poezie (www.denpoezie.cz), který se letos koná od 5. do 19. listopadu. Festival nese podnětné téma PŘE-STUP, protože se právě v přestupném roce ocitáme. V době konání této celorepublikové „kulminace poezie“ uplyne 202 let od narození básníka Karla Hynka Máchy.

Těšíme se na vaše příspěvky, které očekáváme během října a v začátku listopadu. Uzávěrka soutěže je v obou kategoriích do 2. listopadu. Vybraná díla se dočkají zveřejnění na našem webu a autorského čtení Klid dobré mysli v kavárně Vesmírna. Hodně prozaických i poetických tvůrčích nápadů přeje Mgr. Dana Benešová-Trčková, vedoucí redakce.

V kategorii PRÓZA očekáváme kratší útvary jako povídky, fejetony, deníkové záznamy ap.

V kategorii POEZIE očekáváme básnické a hudební texty.

Soutěž je vyhlášena bez věkového a jakéhokoli jiného omezení.

Své příspěvky nám zasílejte na adresu dobromysldana@seznam.cz.

Zdroj: Dobromysl.cz

Klíčová slova: