Kdo je zrakově postižený

22.12.2006 17:53

Zrakově postižení nebo správněji osoby se zrakovým postižením jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Úžeji se tímto termínem rozumí ti, u nichž poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce nepostačuje. Článek R. Schindlera a M. Pešáka rozebírá problematiku z různých aspektů.

Klíčová slova: