Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013, musí získat 29 let důchodového pojištění

18.11.2012 15:10

Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje. Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a potřebné doby pojištění ještě nemá zažito. Dobu pojištění 26 let a více již musí splňovat muži narození v roce 1948 a později, bezdětné ženy narozené v květnu 1949 a později či ženy, které vychovaly dvě děti a narodily se v květnu 1951 a později.

Pracovníci České správy sociálního zabezpečení se poměrně často setkávají s tím, jak málo informované jsou některé ženy, které odpracovaly 25 let nebo jen 15 let a pak zůstaly v domácnosti. Ty často až v okamžiku podání žádosti o důchod zjistí, že podle současných předpisů nesplní podmínky pro nárok na starobní důchod,“ konstatuje ústřední ředitel ČSSZ JUDr. Petr Poncar.

Jak se postupně prodlužuje doba pojištění pro muže i ženy, ukazuje názorný přehled:

při dosažení důchodového věku

činí potřebná doba pojištění:

v roce 2010

26 let

v roce 2011

27 let

v roce 2012

28 let

v roce 2013

29 let

v roce 2014

30 let

v roce 2015

31 let

v roce 2016

32 let

v roce 2017

33 let

v roce 2018

34 let

po roce 2018

35 let

Pro lidi narozené v období mezi lety 1936 až 1977 stanovuje přesný věk odchodu do důchodu zákon o důchodovém pojištění. Kolik činí důchodový věk u mužů a žen, které vychovaly 1 a 2 děti, a v dohledné době mohou žádat o důchod, uvádí výběr:

Rok narození

Důchodový věk činí (roků + kalendářních měsíců) u

mužů

žen s počtem vychovaných dětí

1

2

1949

62r+4m

59r+4m

58r

1950

62r+6m

59r+8m

58r+4m

1951

62r+8m

60r

58r+8m

1952

62r+10m

60r+4m

59r

1953

63r

60r+8m

59r+4m

1954

63r+2m

61r

59r+8m

1955

63r+4m

61r+4m

60r

Celá tabulka je zveřejněná v zákoně o důchodové pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.) nebo na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm. Důchodový věk spočítá kalkulačka – viz: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2436/Vekova_kalkulacka_110711.xls.

Nárok na starobní důchod vznikne také lidem, kteří sice nesplnili tyto podmínky, ale dosáhli důchodového věku po roce 2014 a získali alespoň 30 let tzv. „čisté“ doby pojištění, tj. doby, do které se nezahrnují náhradní doby pojištění (evidence u úřadu práce, doba studia po 18. roce věku, pobírání plného invalidního důchodu apod.). Pro názornost pár příkladů:

Příklad 1:

Žena narozená 15. 2. 1953, vychovala 2 děti. Její důchodový věk je 59 let a 4 měsíce, toho dosáhla 15. 6. 2012. Pro nárok na starobní důchod musí získat alespoň 28 let pojištění. Žena pracuje od svých 15 let a s dobou péče o děti získala 27 let pojištění. Od roku 1995 je v domácnosti, na úřadu práce evidována nebyla. Nárok na důchod k 15. 6. 2012 jí nevznikl. Možností je, aby doplatila 1 rok formou dobrovolného důchodového pojištění (lze 1 rok zpětně od podání přihlášky k účasti na pojištění), tím získá potřebných 28 let pojištění a nárok na starobní důchod jí vznikne ode dne zaplacení pojistného.

Příklad 2:

Muž narozený 1. 10. 1953. Jeho důchodový věk činí 63 let. Toho dosáhne 1. 10. 2016. Pro nárok na starobní důchod musí získat alespoň 32 let pojištění. Muž odpracoval 30  let, rok byl v evidenci úřadu práce, získal tedy celkem 31 let pojištění. 32 let pojištění sice nezískal, ale důchodového věku dosáhne po roce 2014, stačí mu tedy 30 let pojištění (bez náhradních dob). I když už nebude pracovat, nárok na starobní důchod k 1. 10. 2016 mu vznikne.

 

Možnost získat nárok na starobní důchod při splnění kratší doby pojištění existuje, ale při dosažení vyššího věku. Nárok na důchod vznikne také, pokud občan získal níže uvedenou dobu pojištění a v daném roce dosáhl důchodového věku:

získaná doba pojištění:

při dosažení důchodového věku

15 let

před rokem 2010 alespoň 65 let

16 let

v roce 2010 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození

17 let

v roce 2011 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození

18 let

v roce 2012 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození

19 let

v roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození

20 let

po roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození

Příklad 3:

Žena, narozená 3. 4. 1952, vychovala 1 dítě, s dobou studia a péče o dítě získala celkem 21 let pojištění. Nárok na starobní důchod by jí vznikl v 60 letech a 4 měsících, tedy 3. 8. 2012, pokud by získala 28 let pojištění. K 3. 8. 2012 tedy podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod nesplnila. Podmínku splní až  k 3. 2. 2020, kdy dosáhne důchodového věku o 5 let vyššího než je důchodový věk muže stejného data narození – k tomuto datu jí stačí alespoň 20 let pojištění.

 

Na dotazy ohledně důchodového věku a potřebné doby pojištění odpoví pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle: +420 257 062 860. Současně poradí, jak dlouhou dobu je nutné dopracovat, zda lze přihlédnout k případné náhradní době pojištění nebo situaci řešit doplacením dobrovolného důchodového pojištění.

Zdroj: ČSSZ

Klíčová slova: