Karcinom prsu

17.06.2014 22:44

Zhoubné nádory prsu tvoří 16 % všech maligních onemocnění žen v České Republice. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., spoluautorem MUDr. Jan Novotný.

Soubor: