Kam za kulturou v listopadu

Centrum pro dětský sluch Tamtam připravilo pro neslyšící děti, rodiny sdětmi či neslyšící dospělé v doprovodu dětí tři akce v Praze.

KULTURNÍ PODZIM TAMTAMU - LISTOPAD

Úterý 2.11.  v 9:00 hod. Tajemství muzea - lektorovaný program - Národopisné muzeum Národního muzea v Praze (Kinského zahrada 98, Praha 5 - Smíchov) - vhodné pro neslyšící děti, rodiny s dětmi    

Žáci se interaktivní a zábavnou formou seznamují s rolí a významem muzea ve společnosti a na základě vlastního zacházení se sbírkovými předměty si vyzkouší práci kurátora.

 

Úterý 2.11.  v 15:00 hod. Tajemství muzea - Národopisné muzeum Národního muzea v Praze (Kinského zahrada 98, Praha 5 - Smíchov) - vhodné pro neslyšící děti, rodiny s dětmi    

Žáci se interaktivní a zábavnou formou seznamují s rolí a významem muzea ve společnosti a na základě vlastního zacházení se sbírkovými předměty si vyzkouší práci kurátora.

 
Úterý 9. 11. v 9:00 hod.  Staroměstské náměstí známe nejen z pověstí  - procházka Prahou (Muzeum hlavního města Prahy, Dům u Zlatého prstenu -Týnská 630/6, Staré Město) - vhodné pro neslyšící děti a rodiny s dětmi   
 
Vysvětlíme si, k čemu slouží radnice, povíme si, kdo podle pověsti sestrojil pražský orloj, jak to bylo ve skutečnosti, připomeneme si, proč se dům na náměstí jmenuje U Zvonu či proč kdysi na náměstí „pršely žáby“. Součástí programu jsou názorné obrazy a pracovní list s vystřihovánkou.
 

Čtvrtek 18.10. v 15:00 hod. Za volební právo žen! - komentovaná prohlídka  (Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3) -  vhodné pro neslyšící dospělé i v doprovodu dětí

V roce 2020 si připomínáme 100 let od přijetí ústavy první Československé republiky, která uzákonila volební právo žen. Poprvé tak bylo v českých zemích zaručeno volební právo skutečně všem ženám a za stejných podmínek jako mužům. Zakončilo se tím mnohaleté úsilí českých ženských aktivistek o právo žen volit a být volena. A právě příběh tohoto jejich boje malá výstava v Národním památníku na Vítkově vypráví.  Výstava se soustředí na profesní a sociální skupiny žen (učitelky, sociální demokratky, první vysokoškolačky), které kolektivně i individuálně usilovaly o přístup k volebním urnám. 
 

Naďa Hynková Dingová

 

Klíčová slova: