Kam bez bariér? V premiéře na Plzeňsko

25.07.2012 20:59

Novou ediční řadu cestovních průvodců pro seniory, rodiny s dětmi v kočárcích a zejména pak pro lidi s tělesným postižením a jejich přátele a pomocníky začíná pod názvem Kam bez bariér od letošního léta vydávat nakladatelství CPress (součást společnosti Albatros Media, a.s.). Jako první titul této řady se na pultech knihkupectví už 30.7.2012 objeví kniha Kam bez bariér – Plzeňsko, jejímž autorem je plzeňský spisovatel a překladatel Miroslav Valina.

Autor, sám tělesně postižený (bližší informace o něm lze najít na jeho webu www.valina.cz), respektoval v tomto průvodci pro cestovatele s handicapem skutečnost, že omezení schopnosti pohybu i schopnost toto omezení překonat má výrazně individuální charakter a závisí nejen na druhu a míře postižení, ale i na mnoha dalších důležitých faktorech (vlastní fyzická kondice, počet a kondice doprovázejících osob, finanční možnosti, technické pomůcky). Z toho důvodu netvořil soupis cílů vhodných obecně např. pro vozíčkáře, ale na základě osobních zkušeností s turistickými a sportovními akcemi pro lidi s tělesným postižením předkládá čtenářům jak informace o historických památkách, přírodních pozoruhodnostech, kulturních institucích, sportovních a zábavních areálech, stavbách a jiných zajímavostech Plzeňska, tak v každém jednotlivém případě také informace o architektonických a přírodních bariérách, na něž u toho kterého objektu, či lokality mohou narazit, o dopravních možnostech a zázemí (bezbariérové občerstvení, ubytování, WC aj.), s nímž ve větší či menší blízkosti mohou počítat a sami díky tomu zvážit předem situaci a své možnosti a z vlastní vůle se rozhodnout, zda – a jak – se v té, nebo oné lokalitě pohybovat, jaké akce a cíle tu navštívit a jak dlouho zde pobývat.
 
K velmi podstatným východiskům knihy patří vzdálenost popisovaných turistických cílů do 50km od Plzně – od místa, kde je zmíněné zázemí stoprocentně k dispozici a odkud se (když z jakéhokoli důvodu zvolí takovou variantu) může kdokoli pohodlně a důstojně vypravit jen např. na jednodenní, nebo i několikahodinový výlet uvnitř daného okruhu. V něm se Plzeň představuje jako moderní dynamická, celé oblasti dominující regionální metropole – Evropské hlavní město kultury 2015 – město se silným ekonomickým potenciálem, jenž mu umožňuje poskytnout širokou nabídku služeb občanům a návštěvníkům, včetně občanů a návštěvníků handicapovaných.
 
Z Plzně pak kniha čtenáře vede severovýchodním směrem, údolím řeky Berounky s čarovnou atmosférou luk, lesů, skal, přívozů a chalup na březích, světem rybářů, trampů a vodáků a tajemstvími starých keltských hradišť a zřícenin hradů. V další kapitole zavítáme do lesnatých končin Zbirožské a Brdské vrchoviny, kde jsou největším městem Rokycany a na své si tu přijdou hlavně milovníci lesních toulek a historie i současnosti vojenského řemesla. Ve čtvrté kapitole se z brdských lesů vynoříme jižně od Plzně, v kraji, který ve srovnání s brdskými bučinami působí dojmem zahrady, nebo zámeckého parku, a přes klášter Chotěšov a města Přeštice a Nepomuk dorazíme do Starého Plzence – do města, jenž bylo Plzní dřív než Plzeň. Pak zamíříme od Plzně na západ, do regionů Stříbrska, Konstantinolázeňska a Nečtinska, kde čtenář najde syrovou „zdivočelou zemi“, odkud byli vyhnáni nejprve její čeští a pak němečtí obyvatelé, a ti, kdo přišli po nich, teprve začínají navazovat na kořeny svých předchůdců.
V poslední kapitole se vydáme do končin severního Plzeňska, kterým baroko vtisklo podobu natolik, až se zdá, jako by tu nejenom stavby, ale i sama krajina vznikala v představách nejnápaditějšího z českých barokních architektů Jana Blažeje Santiniho a potom až se stala skutečností. Uvidíme to v Manětíně, Mariánské Týnici, Plasích a v dalších místech cestou k jihu, k Boleveckým rybníkům na severním okraji Plzně. Tady putování Plzeňskem skončí – pár kroků od míst, kde na lávce přes Berounku začínalo.
 
V cestovním průvodci Kam bez bariér – Plzeňsko tak načerpají užitečné informace prakticky všichni turisté se zájmem o plzeňský region, včetně rodin, které cestují s dítětem, či dětmi v kočárku, a především pak čtenářů z řad lidí s fyzickým handicapem, jejich organizací, lidí, kteří k nim mají blízko (příbuzní, přátelé), a samozřejmě také instituce, jež jim poskytují služby – nejen v oblasti cestovního ruchu.

Kniha vychází v pevné vazbě, na křídovém papíře, s více než čtyřmi sty barevnými fotografiemi, za maloobchodní cenu 299,- Kč. Koupit ji bude možno v obchodech i v e-shopu nakladatelství Albatros na webových stránkách

www.albatrosmedia.cz

.

(mv)
Klíčová slova: