K dotacím pro poskytovatele sociálních služeb

12.02.2012 9:10

NRZP ČR připomíná urychlené podání odvolání na MPSV těm poskytovatelům, jejichž existence je ohrožena.

Vážení přátelé, 

dovoluji si Vás informovat o tom, že probíhají jednání k dotacím pro poskytovatele sociálních služeb. Děkuji všem, kteří nám napsali jak dopadli v dotačním řízení. 

23. února 2012 dojde k jednání mezi premiérem P. Nečasem, ministrem J. Drábkem, poskytovateli sociálních služeb a odbory. Je důležité, abyste se všichni co nejrychleji odvolali proti výsledkům dotačního řízení. NRZP ČR se těchto jednání nebude účastnit, ale je přesně informována o tom jak jednání probíhají. Chceme do jednání vstoupit až v případě neúspěchu těchto jednání, a to především s poukázáním na to, že jsou ohroženi uživatelé sociálních služeb. Pokud jste již odeslali odvolání, bylo by dobré, abyste jej v kopii poslali na kancelar@crss.cz. Je to e-mail České rady sociálních služeb, kterou vede pan Ing. Pavel Dušek, který se bude za poskytovatele sociálních služeb jednání účastnit. 

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás ještě informovat, že v úterý 14. 2. 2012 se uskuteční jednání NRZP ČR s ministrem J. Drábkem ve věci našich připomínek k funkčnosti systému výplaty sociálních dávek a podávání žádostí o průkazky ZTP, ZTP/P, jejich výměnu, podávání žádostí o příspěvek na kompenzační pomůcky, poskytování příspěvku na mobilitu v domovech sociálních služeb a podobně. Máme řadu témat, která chceme s panem ministrem projednat. O výsledku jednání Vás budu samozřejmě informovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: