Jurta

12.06.2014 14:46

Občanské sdružení Jurta je nezisková humanitární organizace působící v oblasti pomoci mladým lidem s mentálním postižením. Cílem sdružení je nabízet těmto lidem pracovní a sociální rehabilitaci, poskytovat jim příležitost k sebeuplatnění a nalezení smysluplnosti vlastního života a podporovat jejich vzájemné vztahy s širší veřejností založené na pochopení a respektu. Projekty sdružení jsou pracovní trénink, chráněné dílny, vzdělávání, Akce Cihla, samostatné bydlení a lesní klub Jurta.