Již 15 let pomáhá Nadační fond Umění doprovázet českým hospicům

Nadační fond Umění doprovázet si v červenci letošního roku připomene již 15 let od svého založení. Kromě finanční a materiální pomoci stávajícím a nově vznikajícím hospicům provozuje fond také poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké a od roku 2018 též půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Fond byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu své existence poskytl českým hospicům téměř 5,3 milionu korun.

„Když se zamýšlím nad uplynulými roky, uvědomuji si, jak dlouhou cestu má už nadační fond za sebou a jaký obrovský kus práce odvedl,“ říká zakladatelka fondu Hana Haráková. 

„Z původně neznámého nadačního fondu jsme se v průběhu patnácti let vypracovali na fond, který patří mezi významné podporovatele českých hospiců. A i přesto, že nepatříme mezi velké nadační fondy, troufám si říci, že je naše pomoc pro hospice velmi důležitá, a to nejen díky finančním darům, ale i kvůli naději a morální podpoře, kterou jim při našich setkáních předáváme,“ dodává.

Jedním z mnoha projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je také provoz poradenské linky pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která funguje na telefonním čísle 604 414 346 od roku 2013 a poskytuje snadno dostupnými metodami (telefonicky, e-mailem, osobně) kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. 

„Informovanost občanů o nabídce a dostupnosti kvalitní hospicové péče je poměrně malá,“ vysvětluje Hana Haráková. „V průběhu naší dlouholeté působnosti v oblasti podpory českých hospiců se stále setkáváme s případy, kdy se potřební o hospicové péči dozvěděli pozdě či s těmi, kteří jsou v terminálním stadiu nemoci hospitalizováni v neadekvátním zařízení (např. na akutních lůžkách či v léčebnách dlouhodobě nemocných) a přitom by mohli využívat hospicovou péči," sděluje zakladatelka. 

„V rámci tohoto odborného poradenství se velmi často setkáváme s dotazy, které se týkají možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek, jež pomáhají zkvalitnit péči o těžce nemocného člověka v jeho domácím prostředí,“ vysvětlujezakladatelka fondu.

O pomůcky je velký zájem, a ne vždy jsou okamžitě k dosažení. Zejména v naší lokalitě je naprostá absence podobných půjčoven. Jsem proto moc ráda, že se nám začátkem roku 2018 podařilo v Novém Strašecí půjčovnu zprovoznit a podpořit tak rodiny, které se rozhodli o své blízké pečovat doma,“ doplňuje.

Od roku 2009 je fond členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Více na www.umenidoprovazet.cz.

 

 Jarmila Neumannová

Klíčová slova: