Jednání s ministrem práce a sociálních věcí přineslo několik příslibů ve prospěch osob se zdravotním postižením

13.05.2012 14:51

Je připraven pozměňovací návrh k projednání v Poslanecké sněmovně, který obnoví souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí do 4 let věku. Současně dojde k úpravě příspěvku na mobilitu. O příspěvek si budou moci požádat i osoby v pobytových zařízeních sociální péče. Příspěvek bude poskytnut vždy v případech zřetele hodných, to znamená, že osoby, které jsou aktivní a jezdí za různými povinnostmi, budou moci o tento příspěvek požádat. To jsou závěry z jednání NRZP ČR s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem, o kterém informuje předseda NRZP Václav Krása.

Nedohodli jsme se na řešení zvýšení příspěvku na péči u dětí ve věku 4 - 7 let. Pan ministr prohlásil, že s touto ideou není srozuměn a nebude tento návrh podporovat. NRZP ČR předloží pozměňovací návrhy poslancům v různých variantách tak, jak jsem Vás již s nimi seznámil. Nejideálnější je varianta, že u těchto dětí by byl zvýšen PnP ve všech stupních o 2000,- korun měsíčně. 

Téměř před dohodou je další úprava zákona č. 329/2011 Sb., Úprava řeší problém lhůty na nákup motorového vozidla po přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla. Příjemce příspěvku na nákup motorového vozidla musí, podle současné legislativy, realizovat nákup auta maximálně do 3 měsíců. Ukazuje se, že tato lhůta je velmi krátká. Požádal jsem pana ministra, aby byla tato doba prodloužena na 6 měsíců. Pan ministr prohlásil, že nevidí v této věci problém a po prostudování tématu se domnívá, že tento návrh by mohl sám jako poslanec předložit v Poslanecké sněmovně. 

Zatím není žádná shoda na řešení poskytování schodišťových plošin, schodolezů a bytových závěsných přepravních systémů. Současný systém zapůjčování těchto pomůcek vůbec nefunguje a letos nebylo zapůjčeno ani jediné zařízení. Po jednání s výrobci těchto zařízení jsme dospěli k názoru, že nejlépe bude vrátit se k úpravě, která zde existovala před 1. 1. 2012. To je, že úřad proplatil nezbytné náklady na pořízení těchto zařízení jednotlivým klientům. 

Poslední diskutovanou otázkou je problém výplaty příspěvků, které byly schváleny těsně před koncem roku 2011 a obce je již neproplatily. Těchto případů je asi 330. MPSV ČR již napsalo obcím, že mají tyto dávky proplatit, protože garantují, že obce dostanou prostředky od Ministerstva financí ČR. Některé obce však neustále odkládají výplatu dávek a čekají až dostanou finanční prostředky z MF ČR. Pokud někdo z Vás máte tento problém, zkuste se znovu obrátit na obce a požádat je, aby Vám dávku proplatili. Můžete k tomu použít i tento dokument. 

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám připomenout, abyste sledovali webové stránky www.stopvlade.cz, kde jsou informace o různých protestních akcích, které se snaží reagovat na současnou situaci, kdy vláda neustálým snižováním podpory, zvyšováním DPH, zvyšováním poplatků ve zdravotnictví a dalšími kroky zhoršuje životní podmínky osob se zdravotním postižením. „Proklik“ na tento web najdete na stránkách NRZP ČR, www.nrzp.cz.

Připomínám Vám ještě připravovanou demonstraci 30. května ve 13:00 hodin na Palachově náměstí v Praze. Tuto demonstraci připravuje Rada seniorů ČR a NRZP ČR. Demonstrací chceme vyjádřit zásadní nesouhlas s výrazným snížením valorizací důchodů, zvyšováním poplatků ve zdravotnictví a zhoršováním životní situace jak seniorů tak lidí se zdravotním postižením. Je velmi důležité, aby se nás tam sešlo co nejvíce. NRZP ČR je připravena proplatit autobusy či mikrobusy, a proto Vás prosím, abyste tyto věci již začali organizovat. 

Přeji Vám všechno dobré  

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: