Jedna asistenční pomůcka na všechno: průzkum potvrdil univerzálnost OrCam MyEye

Telefonický průzkum mezi uživateli OrCam MyEye, nositelného asistenčního zařízení na bázi umělé inteligence, přinesl zajímavé poznatky, které lze využít i v oblasti poskytování asistenčních zařízení handicapovaným lidem obecně. Více než devět z deseti oslovených uživatelů získalo zařízení díky příspěvku od Úřadu práce (ÚP), zatímco necelých 13 % získalo podporu od nevládních organizací nebo od soukromých dárců. Bez podpory si přístroj pořídilo 7,5 % dotazovaných. 

Průzkum byl proveden jménem společnosti OrCam Technologies, předního inovátora v oblasti asistenční technologie pro zrakově postižené. OrCam MyEye je velký jako prst, umí číst text z tištěného nebo digitálního povrchu, rozpoznává obličeje a jim přiřazená jména, identifikuje bankovky, barvy a produkty podle čárových kódů.

Největší část respondentů (27,5 %) používá zařízení hlavně při domácích pracích, oblékání, přípravě jídla a při dalších denních aktivitách, přičemž další čtvrtina využívá zařízení především jako pomůcku při setkávání s dalšími lidmi, ať už to jsou přátelé, rodina nebo úřady.

„Výhody OrCam MyEye nejlépe ilustruje skutečnost, že téměř třetina jeho uživatelů již nepoužívá žádné další asistenční pomůcky, přičemž více než polovina si uchovává pouze bílou hůl jako další podporu mobility,“ vysvětluje Jan Cejthamr, zástupce společnosti OrCam Technologies na českém trhu.

„Koneckonců, třetina respondentů uvedla, že největší změnou, kterou přístroj přinesl do jejich života, je větší nezávislost v každodenním životě. Další čtvrtina pak uvádí bohatší společenský život. Tři ze čtyř respondentů si přáli, aby stát přispíval na pořízení tohoto zařízení nejen pro nevidomé, ale také pro těžce slabozraké.“

OrCam MyEye váží pouhých 22,5 gramu a magneticky se připevňuje na rám brýlí. Jedná se o jedinou nositelnou asistenční technologii pro zrakově postižené, kterou lze ovládat pomocí intuitivních ukazovacích gest.

OrCam využívá průlomové počítačové vidění řízené umělou inteligencí a strojové učení, a poskytuje tak svému nositeli zvýšenou nezávislost pomocí „umělé inteligence jako společníka“ – při práci v reálném čase a zcela offline, čímž zajišťuje ochranu osobních údajů. 

Jaroslav Ostrčilík

Klíčová slova: