Jedličkův ústav byl oceněn Za úsilí o nápravu věcí lidských

21.04.2013 20:17

Ocenění převzal od Nadace Pangea k výročí sta let od svého založení.

Za mimořádné zásluhy o komplexní výchovu a terapii těžce handicapovaných. Takové ocenění převzal od Nadace Pangea Jedličkův ústav k výročí sta let od svého založení. Předávací akt proběhl 21. dubna ve Vinohradském divadle v rámci kulturního programu symbolicky nazvaného „Všemu navzdory“. Záštitu nad celou akcí převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Miroslava Němcová společně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Fialou a ředitelem Divadla na Vinohradech Tomášem Töpferem.
„Ocenění si samozřejmě velmi vážíme. Krom jiného to jistě přinese příliv nové energie do další práce všech pedagogů a ostatních pracovníků Jedličkova ústavu,“ říká PhDr. Jan Pičman, ředitel Jedličkova ústavu a škol.
U příležitosti předání ocenění (kromě Jedličkova ústavu získá cenu také dílo Miloše Zapletala) pozvala Nadace Pangea k vystoupení přední hudební a divadelní soubory, ve kterých působí handicapované dětí, studenti i dospělí. Mezi hosty tedy nechyběla kapela The Tap Tap, divadelní soubor Slunovrat nebo pražský pěvecký sbor nevidomých Vokál klub.
Jedličkův ústav a školy se tímto počinem řadí jako zatím jediný právnický subjekt mezi osobnosti, které byly Nadací Pangea oceněny v minulosti - Jaroslav Foglar, Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, Václav Havel, Ladislav Chudík, Marta Kubišová, Radovan Lukavský, Zdeněk Matějček, Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák, Josef Škvorecký a Zdena Salivarová, Pavel Tigrid, Ludvík Vaculík, Magda Vášáryová, Otto Wichterle.
 

 

O Jedličkově ústavu:
Jedličkův ústav a školy fungují už od roku 1913 a poskytují služby lidem s tělesným postižením po dobu školní docházky a přípravy na budoucí povolání. Důraz kladou na vhodné vzdělávání a celkovou rehabilitaci, která by pomohla co nejlepší integraci absolventů do běžného života. Více informací o JÚ naleznete na: www.jus.cz
 
O Nadaci Pangea:
Nadace Pangea vznikla v r. 1991, byla ustanovena při příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského. Ideově i programově čerpá z jeho pedagogicého a reformáorského odkazu. Uděluje každoročně granty v oblasti vzdělávání, podporuje moderní a alternativní formy výchovy bez ohledu na generace, jejím hlavním tématem je oblast neformálního vzdělávání. K otázkám výchovy, vzdělanosti a humanizace života uspořádala v minulosti několik sympozií (Obecné porady) a dva kongresy.
Nadace podporuje neziskové organizace formou rozdělení výnosů z nadačního jmění, v souladu s posláním nadace a podle statutu nadace. Podpořenými organizacemi v roce 2012 byli: Česká unie neslyšících, AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku), ZŠ Řevnice, Občanské sdružení rodičů při speciálních školách, Hradec Králové, Elpida, o.p.s. - vydává nejčtěnejěší časpis pro seniory Vital Plus a Skaut ABS Leština.
 
Klíčová slova: