Jarní termín Rady DMS

18.01.2012 20:06

Nové projektové žádosti neziskových organizací o zřízení DMS posuzuje Rada DMS 14.3.2012. Kompletní žádosti je možné podávat do pátku 24. února 2012. 

Žádosti je třeba poslat k rukám koordinátorky na adresu Fóra dárců. Vše k zapojení se dozvíte na stránkách Dárcovskásms.cz. 

Klíčová slova: