Jakou úsporu přinese zavedení HTA neboli posuzování technologií ve zdravotnictví?

15.09.2012 15:55

Seminář o metodice, která se bude týkat pěti oblastí zdravotní péče, se uskuteční 25. září v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Nová metodika posuzování HTA se bude týkat 5 oblastí zdravotní péče. Z čeho vychází? Z jakých zemí přebíráme vzory a proč? Jakým způsobem bude probíhat posuzování jednotlivých kritérií v rámci rozhodování komise? Nebude nakonec komise fungovat jako obdoba tzv. kategorizační komise, to znamená, že rozhodování bude ne zcela průhledné a řekněme - ovlivnitelné lobbystickými skupinami?

Seminář se koná dne 25. září 2012 od 09.30 do 12.00 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, místnost 23, Praha 1

V rámci semináře vystoupí:
MUDr. Oldřich Šubrt, Ph.D., MBA, Academy of Health Care Management
MUDr. Pavel Vepřek, Ministerstvo zdravotnictví
Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., ČVÚT

Seminář je pořádaný pod záštitou Lenky Kohoutové, poslankyně

Pořádá: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

K účasti na semináři a ke vstupu do budovy PSP ČR je nutná registrace do 21. září 2012 na e-mail dotazy@nfozp.cz, s heslem v předmětu zprávy  „seminář PSP“. Při vstupu  do budovy PSP ČR na seminář je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti!

Klíčová slova: