Jaká jsou úskalí přístupnosti voleb? S naplněním volebního práva mohou lidé s postižením mít problém

Veřejný ochránce práv se dlouhodobě zabývá tématem přístupnosti volebních místností pro lidi s postižením. V souvislosti s blížícími se obecními a senátními volbami přináší pohled na jejich situaci

Volby a lidé s postižením – dostanou se do volební místnosti?

Volební zákony zatím nevyžadují, aby byly volební místnosti bezbariérové. A povinné není ani to, aby například obce o bezbariérovosti volebních místností nebo jejich vybavení jednoduše informovaly.

Pro voliče se specifickými potřebami proto může být složité zjistit, zda se do volební místnosti vůbec dostane, aby se podle situace mohl případně rozhodnout požádat (letos konkrétně pro volby do Senátu) o voličský průkaz a volit v okrsku, kde je pro něj volební místnost přístupná.

Už vloni vydal veřejný ochránce práv spolu s poradním orgánem nebo organizacemi hájícími práva lidí s postižením dotazník pro obce vztahující se k přístupnosti volebních místností pro lidi s postižením s ohledem na jejich specifické potřeby. Ministerstvo vnitra ho částečně zapracovalo do metodiky k volbám.  

Voliči by se z dotazníku, který by každá obec vyplnila a umístila na svůj web, mohli snadno a jednoduše dozvědět například, kolik je u volební místnosti parkovacích míst pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, jestli je budova bezbariérová, zda je výtah dostatečně prostorný pro člověka, který používá vozík nebo jestli jsou v budově dost široké dveře.

V dotazníku by se také uvádělo, jestli jsou na chodbách a schodech madla nebo jestli jsou na podlahách vodicí linie pro lidi se zrakovým postižením. Dalším vybavením volebních místností může být například indukční smyčka, která posiluje zvukový signál pro lidi s kochleárním implantátem. Lidé by se dozvěděli i to, jak je zajištěné soukromí při volbě do přenosné schránky.

„V minulosti jsme se setkávali s poměrně nedůstojnými situacemi, kdy lidé, kteří se nemohli dostat do volební místnosti a volili do přenosné urny, vyplňovali volební lístky doslova na koleně na chodbě nebo na schodišti. To opravdu není adekvátní pro výkon Ústavou zaručeného volebního práva,“ popsala vedoucí odboru monitorování práv osob se zdravotním postižením Romana Jakešová a připomněla také loňské aktualizované Doporučení k podpoře voličů v domovech pro osoby se zdravotním postižením určené poskytovatelům pobytových sociálních služeb nebo opatrovníkům.

V něm je krok po kroku popsaný volební proces počínaje dlouhodobou přípravou v předvolebním období až po samotný výkon volebního práva ve volební místnosti nebo do přenosné volební schránky v pobytovém zařízení sociálních služeb. Cílem je umožnit co nejširšímu okruhu klientů realizovat jejich volební právo, a to díky odpovídající podpoře ze strany poskytovatele sociálních služeb nebo opatrovníka.

Veřejný ochránce práv také letos uspěl s připomínkou k návrhu zákona o správě voleb, aby už soudy v řízení o svéprávnosti v budoucnu nesměly lidem omezit výkon aktivního volebního práva. Ombudsman upozornil, že takové omezení možnosti volit je v rozporu s Úmluvou OSN o právech osob ze zdravotním postižením. V meziresortním připomínkovém řízení Ministerstvo vnitra připomínku ombudsmana akceptovalo.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Principy přístupnosti volebních místností

 

 

Klíčová slova: