Jak zaregistrovat dobře sociální službu

NROS pořádá 4. května kurz, který je určen pro ty organizace, které zatím žádnou sociální službu neposkytují, ale mají dojem, že jejich aktivity by mohly spadat pod některou sociální službu. 

OBSAH KURZU:

  • Co jsou sociální služby a jak fungují.
  • Financování sociálních služeb a sítě sociálních služeb.
  • Co všechno je potřeba připravit před samotnou registrací služby.
  • Standardy sociálních služeb.
  • Žádost o registraci a související přílohy.
  • Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb.
  • Praktické cvičení (tvorba podkladů k žádosti o registraci) + zpětná vazba na ni.

Další informace na stránkách Nadace rozvoje občanské společnosti.

Klíčová slova: