Jak zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

29.04.2012 15:54

Příručka vytvořená platformou Byznys pro společnost přináší aktuální právní předpisy upravující zaměstnávání OZP, ale především praktické příklady toho, jak se na zaměstnávání OZP připravit, jak vést přijímací pohovor, či jak se chovat ke zdravotně postiženému zaměstnanci po jeho nástupu do firmy.

Najdete tu také odkazy na organizace a úřady, které vám v zaměstnávání OZP mohou pomoci. Do přípravy publikace se aktivně zapojili zástupci členských firem platformy Byznys pro společnost a odborných partnerů: LMC, ČSOB, NFOZP, Santé, ČS, ČEZ, T-Mobile, Unie pro podporované zaměstnávání, Ergotep a zástupci úřadů práce.

Příručka je k dispozici na stránkách platformy Byznys pro společnost.

Klíčová slova: