Jak zaměstnat cizince s dočasnou ochranou v sociálních službách

Způsoby doložení odborné způsobilosti cizinců s dočasnou ochranou na pozici pracovník v sociálních službách upravuje zákon č. 66/2022 Sb.

Bližší podrobnosti o úpravě odborné způsobilosti pracovníků, kterých se zákon týká, najdete na portálu MPSV.

Klíčová slova: