Jak vystoupit z kruhu

27.03.2012 13:39

Cílem dotazníkového šetření je zmapovat propojenost péče jednotlivých odborníků a pečujících o lidi se zdravotním postižením se zaměřením na způsob předávání informací mezi těmito cílovými skupinami.

Šetření probíhá v rámci projektu Jak vystoupit z kruhu II., který je podpořen z Evropského sociálního fondu. Primárně je zaměřeno  na čtyři kraje ČR (Karlovarský, Pardubický, Plzeňský, Středočeský kraj), ale zapojit se do něj mohou i lidé z jiných krajů.

Dotazník se nachází na stránkách portálu Alfabet.

Klíčová slova: