Jak se bránit při nečinnosti Úřadu práce ČR

15.07.2012 13:38

Mezi 8 až 10 měsící se pohybuje současná lhůta při vyřizování žádostí o průkazky ZTP, o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a další dávky. Půl roku po zavedení nového systému už však není žádný omluvitelný důvod pro tak flagrantní nedodržování správního řádu ze strany Úřadu práce ČR. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR dospěla k názoru, že již není možné dále tolerovat současný stav. Vypracovala proto právní rozbor správních řízení a možnosti obrany při nečinnosti úřadu. Všem, kterým tato nečinnost způsobuje vážné problémy, doporučuje obrátit se v souladu se správním řádem na nadřízený orgán Úřadu práce ČR, což je MPSV ČR.

V příloze máte právní rozbor správních řízení a možnosti obrany při nečinnosti úřadu, píše Václav Krása. Obecně platí, že správní lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní, ve složitějších případech 60 dní. Pokud je potřeba znalecký posudek, nebo provést místní šetření, tak je možné prodloužit dobu správní řízení o dalších 30 dní. To znamená, že od podání žádosti by měl Úřad práce ČR rozhodnout maximálně do 90 dní. Pokud se tak nestane, doporučuji Vám, abyste se, v souladu se správním řádem, obrátili na nadřízený orgán Úřadu práce ČR, což je MPSV ČR, a to se žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu.

Žádost je potřeba podat na MPSV ČR, odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. V právním rozboru máte popsáno, co tato žádost musí obsahovat. MPSV ČR je povinno do 30 dní zjednat nápravu, a to buď tak, že ve věci rozhodne samo, nebo zjedná nápravu u příslušného úřadu, nebo rozhodne o tom, že Vaši žádost projedná jiný úřad. Vy byste v žádosti měli napsat jaké si představujete řešení. Nejlépe bude, aby byla zjednána náprava ve smyslu vyhovění žádosti.

V případě, že MPSV ČR nerozhodne včas a nepodá Vám o tom zprávu, je možné podat správní žalobu. Správní žaloba by se v této věci vždy podala k Městskému soudu v Praze, neboť MPSV ČR má sídlo v Praze. NRZP ČR je připravena Vám v takovém případě pomoci s přípravou správní žaloby. U tohoto typu správních žalob se neplatí soudní poplatky a není potřeba ani, aby Vás zastupoval advokát. 

Vážení přátelé,

velmi bychom uvítali, kdybyste nám kopie Vašich podání na MPSV ČR  ve věci nečinnosti Úřadu práce ČR zaslali v kopii, tak, abychom měli přehled o počtu těchto podání. Opakovaně jsme v této věci jednali s MPSV ČR a vždy nám bylo řečeno, že pokud nejsou dodržovány správní lhůty, mají občané možnost se tomu bránit. Případně, že máme takové stížnosti posílat na MPSV ČR. Domníváme se, že je lepší, abyste přímo podávali stížnosti sami, neboť v takovém případě je ze zákona ministerstvo povinno co nejdříve vyřídit. 

Věříme, že společným postupem dosáhneme nápravy současného neutěšeného stavu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Zddroj: NRZP ČR

Klíčová slova: