Jak a proč podporovat sociální podnikání v České republice

01.06.2012 15:11

Na setkání se zahraničními hosty, politiky, zástupci úřadů práce, městských částí a neziskových organizací zve občanské sdružení Fokus, které samo provozuje tři sociální firmy.

Občanské sdružení Fokus Praha pořádá 7. června 2012 v zasedacím sále Úřadu městské části Praha 2 setkání na téma Jak a proč podporovat sociální podnikání v České republice. Nad akcí na podporu sociálních firem jakožto nového, účinného modelu zaměstnávání lidí s handicapem převzala záštitu zástupkyně starostky Prahy 2 Kateřina Jechová.
 
Na dopoledne je naplánován kulatý stůl, kde budou o podpoře sociálního podnikání diskutovat zahraniční hosté z organizace ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises), politici, zástupci úřadu práce, městských částí a podnikajících neziskových organizací. Odpolední seminář s názvem Jak přežít krizi je určen zejména neziskovým organizacím. Budou zde hledat cestu, jak se vyrovnat se snižujícími se dotacemi v souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti.
 
Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Pracovní uplatnění v sociálních firmách mohou najít kromě zdravotně znevýhodněných i sociálně znevýhodnění, například bývalí uživatelé návykových látek, mladí lidé opouštějící dětské domovy, bývalí vězni či bezdomovci.
 
Nový model zaměstnávání se osvědčil, stále mu však v České republice chybí dostatečná podpora ze strany státu, veřejné správy a veřejnosti. Fokus Praha, zaměřující se na lidi s dlouhodobým duševním onemocněním, provozuje tři sociální firmy: Zahradu, která nabízí zahradnické služby, dále penzion s restaurací Jůnův statek a Prádelnu u Mandelíků. Je průkopníkem tématu sociálního podnikání v ČR a nadále jej aktivně prosazuje. Inicioval založení Platformy sociálních firem v ČR, spravuje webové stránky www.socialnifirmy.cz. Vydal také publikaci Sociální firma – výzva v podnikání 21. století a Standardy sociálních firem. Inicioval a spoluvytvářel Výzvu k podpoře rozvoje sociálního podnikání v ČR.
 
Kateřina Hlatká
Klíčová slova: