Jak podpořit člověka s demencí k naplnění jeho vztahových a sexuálních potřeb?

Na to odpovídá nová příručka pro pracovníky a pracovnice sociálních a zdravotních služeb.

Freya-Institut sexuality a vztahů ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností (ČALS) vydává překlad evropské příručky zaměřené na pohlaví, gender a sexualitu v kontextu lidí s demencí, kterou vydala Alzheimer Europe v roce 2022. Jako jediný dokument v ČR se zaměřuje na tuto tématiku, a boří tak další tabuizovaná témata ve společnosti.

Běžným stereotypem je, že starší lidé nemají o sex zájem a nejsou žádoucí, i když výzkumy ukazují, že mnoho lidí zůstává sexuálně aktivní až do vysokého věku. 

„V praxi se setkáváme s tím, že pomáhající personál si často neví rady, jak postupovat při naplňování sexuálních a vztahových potřeb lidí s demencí. Demence může změnit vnímání vlastních vztahů. Objevují se otázky spojené s tím, zda takový člověk může dát vědomý souhlas k sexu. To, že člověk žije s demencí, automaticky neznamená, že projevu souhlasu není schopen. Často se o sexualitě mluví jako o něčem problematickém a nepatřičném. Některé typy demence vedou k tomu, že lidé mají menší zábrany a vyjadřují svou sexualitu otevřeným způsobem. To se dotýká jejich osobních vztahů a personál často neví, jak má v těchto situacích reagovat a z jeho strany nastává spíše kontrola než podpora,” upřesňuje Lucie Šídová, ředitelka organizace Freya, která usiluje o systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních, zdravotních a školských zařízeních. 

 

Počty lidí s demencí v ČR a vliv demence na sexualitu

Česká alzheimerovská společnost odhaduje, že s nějakou formou demence žije v Česku více než 165 000 lidí (údaje z konce roku 2022). Většina z nich je seniorského věku, přibližně 10 000 lidí s demencí je ale mladší 65 let.

Demenci nejčastěji způsobuje Alzheimerova nemoc, může mít ale i jiné příčiny; kromě jiného rozeznáváme vaskulární demenci, frontotemporální demenci anebo demenci s Lewyho tělísky. Vzhledem k tomu, že počet lidí s demencí narůstá s věkem, lze očekávat, že se jejich počet v příštích třech desetiletích zdvojnásobí. 

„Jsme rádi, že jsme mohli navázat na práci Alzheimer Europe a díky skvělé spolupráci s Freya představit mimořádně užitečnou příručku o sexualitě lidí s demencí, která toto téma unikátně přibližuje. Je skvělé, že příručka ukazuje, jaká jsou dilemata spojená se sexualitou lidí s demencí (jak vážně brát souhlas člověka s demencí, jak řešit riziko otěhotnění, či pohlavně přenosných chorob) a upozorňuje na to, že v některých případech je sexualita demencí přímo ovlivněna (typicky lidé s frontotemporální demencí ztrácejí zábrany, což může ovlivnit i jejich sexuální chování). Jistou naději dává v tom, že v jiných případech může demence sexualitu uvolňovat (queer lidé, kteří byli celý svůj život nuceni dodržovat společenské konvence, a až demence je od nich osvobodila),“ hodnotí Martina Mátlová, ředitelka ČALS a členka výboru Alzheimer Europe. 

 

Aktuální témata odborné debaty a praxe v zahraničí v oblasti sexuality lidí s demencí v pobytových zařízeních pro seniory*seniorky

Odpovědi na tuto otázku hledaly pracovnice organizace Freya formou rešerší nejnovějších zahraničních studií a materiálů. Jedním z dokumentů, který přináší řadu doporučení pro praxi v kontextu péče o lidi s demencí, je publikace asociace Alzheimer Europe z roku 2022 „Sex, Gender and Sexuality in the Context of Dementia: A guide to raise awareness amongst health and social care workers“ [Pohlaví, gender a sexualita v kontextu demence: Příručka pro zvyšování povědomí pracovníků a pracovnic ve zdravotnictví a sociálních službách].  

 

Otevíráme téma sexuality lidí s demencí, včetně LGBTQ+ lidí

Základními hodnotami, ze kterých Freya vychází, je respekt k lidské důstojnosti a diverzitě. Na nich staví také své kurzy a výcviky pro pomáhající profese o sexualitě lidí v seniorském věku. 

„Protože si uvědomujeme deficit informací o genderové, vztahové a sexuální diverzitě v oblasti péče o lidi ve vyšším věku, a zejména o lidi s demencí, rozhodli jsme se ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností (ČALS) a s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata pořídit český překlad praktické příručky Alzheimer Europe. Považujeme za důležité, aby byl dostupný v češtině pro všechny a téma sexuality lidí s demencí, včetně LGBTQ+ lidí, se dostávalo více do povědomí odborné i laické veřejnosti,“ vysvětluje Jolana Novotná, lektorka kurzů Freya.

 

Přístup zaměřený na vztah a využití příručky v praxi

Příručka obsahuje řadu doporučení pro praxi pracovníků a pracovnic sociálních a zdravotních služeb. Ta se týkají např. významu včasné diagnostiky demence, souhlasu se sexem a vztahy u lidí s demencí, péče a podpory zaměřené na vztah, prevence diskriminace lidí LGBTQ+ aj. V závěru objasňuje klíčové pojmy a přináší glosář pojmů k tématům pohlaví, sexuality a genderové identity. 

Freya bude tyto informace sama integrovat do svých aktivit a nového projektu zaměřeného na systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v domovech pro seniory a dalších typech zařízení (Sítě vzájemného učení k tématu sexuality napříč službami), včetně kulatých stolů, které proběhnou jednotlivých krajích ČR.

 

O příručce Pohlaví, gender a sexualita v kontextu demence

Jejím cílem je zvýšit informovanost a předložit pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách doporučení, jak poskytovat citlivou, vhodnou a kvalitní péči a podporu lidem s demencí a jejich pečovatelům či podporovatelům různého pohlaví, genderových identit a sexuálních orientací a pomoci zajistit, aby všichni byli chráněni před násilím, diskriminací a obtěžováním.

Tato praktická příručka vychází ze zprávy o etice Sex, gender and sexuality in the context of dementia: a discussion paper [Pohlaví, gender a sexualita v kontextu demence: diskusní dokument, z roku 2021], na které se podíleli mimo jiné i lidé s demencí a různých genderových identit a sexuálních orientací. Alzheimer Europe ji vydala, aby podpořila právo každého člověka s demencí, bez ohledu na jeho pohlaví, genderovou identitu a sexuální orientaci, na respektující zacházení a na přístup k včasné diagnóze, léčbě a kvalitní péči.

Příručka je k dispozici online na webech:

Freya - www.freya.live

Česká alzheimerovská společnost – https://www.alzheimer.cz/publikace/doporuceni-cals/

Martina Mátlová

 

 

Klíčová slova: