Jak na fondy

14.01.2012 15:13

Bezplatné semináře k veřejným zakázkám a veřejné podpoře pořádá v lednu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Projekt Jak na fondy – Semináře vznikl ve spolupráci Národního orgánu pro koordinaci (NOK) a jednotlivých Řídících orgánů (ŘO) a má za cíl zajistit vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce evropských dotací. Projekt je hrazen z prostředků Operačního programu Technická pomoc (OPTP).
Tříhodinové semináře se zaměřují na klíčové otázky vyplývající z řízení projektů napříč operačními programy (OP) a konají se postupně ve všech krajských městech, přičemž témata jsou vybírána především podle potřeb NOK a jednotlivých ŘO. V průběhu jednoho roku (leden 2012 – leden 2013) proběhne na 300 seminářů pro žadatele a příjemce dotací. Účast na seminářích je pro všechny zájemce ZDARMA.
 
Výukové semináře jsou zaměřeny zejména na otázky a případné problémy plynoucí z praxe. Přednášející jsou renomovaní odborníci s praktickými zkušenostmi z dané oblasti a jsou připraveni zodpovídat Vaše dotazy. Profily přednášejících budou postupně uveřejňovány
na těchto stránkách.

Seznam plánovaných seminářů naleznete vždy s dostatečným předstihem v záložce Aktuální semináře. Momentálně je Vám na webu k dispozici plán seminářů na leden 2012.

Zdroj: Strukturální-fondy.cz

Klíčová slova: