Jak na to

24.02.2013 20:08

Sborník příkladů dobré praxe v deinstitucionalizaci vydalo Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora transformace sociálních služeb.

Transformace institucionální (ústavní) péče o osoby se zdravotním postižením v péči komunitní představuje zásadní změny v postojích a přístupech k lidem s postižením nejen od pracovníků v sociální oblasti, ale i lidí z celého spektra společnosti. Cílem tohoto sborníku je zprostředkovat zkušenosti těch, kterým se takové změny podařily.

Sborník je k dispozici ke stažení na stránkách MPSV.

Klíčová slova: