Jak je to s výměnou parkovacích průkazů

20.12.2012 20:42

Je sice zákonnou povinností ke dni 31.12.2012 vyměnit stávající označení vozidla za nový parkovací průkaz, ale není pravdou, že po 1.1.2013 nelze stávající označení O1 už vyměnit za označení O7, jak informovala NRZP a jak i Helpnet převzal příspěvek z webu Pečuj doma.cz.

Podle Ministerstva dopravy, odbor provozu silničních vozidel, které je autorem Sdělení 38/2011-150-ADM/3, ze dne 20.12.2011 (viz příloha), příslušné zákony hovoří o vydání speciálního označení vozidla na základě průkazu, tedy stávajícího průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo nového průkazu osoby se zdravotním postižením (sKarta), takže na jejich základě lze vydávat parkovací průkaz i v průběhu roku 2013.

Ministerstvo dopravy ještě připomíná, že správné umístění  parkovacího průkazu je za předním sklem motorového vozidla, fotkou dovnitř  (§34 odst. 3 vyhlášky č.  341/2002Sb.).

Je ovšem pravda, že pokud někdo ke dni 31.12.2012 nestihne vyměnit stávající označení vozidla za nový parkovací průkaz a nadále by je používal, mohl by se vystavit případným sankcím ze strany Policie ČR. 

Klíčová slova: