Jak je na tom Česká republika s dodržováním lidských práv?

21.07.2012 14:42

V české společnosti se zvyšuje počet lidí žijících v hmotné nouzi, ač naše společnost jako celek není chudá. Jsou tu velké skupiny lidí, jejichž sociální situace nejen že se dramaticky zhoršila, ale často se dostávají do situací, které se dotýkají i jejich lidské důstojnosti. Zhoršuje se situace lidí se zdravotním postižením, postavení seniorů, dětí. Uvádí to Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2011, kterou vydal Český helsinský výbor.

"Vláda nevede dialog s občany, často nenaslouchá varováním občanské společnosti, stigmatizuje lidi, kteří přišli o práci, přijímá opatření, která jsou vnímána jako šikanující a ponižující a samozřejmě protiústavní – jako je například DONEZ – tzv. docházka nezaměstnaných nebo nutí lidi pracovat bez řádné odměny – mám na mysli tzv. veřejnou službu. Ve vztahu k těmto skupinám se situace viditelně zhoršila. V letošní zimě umrzlo mnoho lidí bez domova, aniž by to vzbudilo hlubší znepokojení nejen vlády, ale bohužel ani širší společnosti. Přitom nejsme tak chudou společností, aby u nás museli lidé umírat na ulici. V této souvislosti je třeba připomenout, že Česká republika na rozdíl od většiny zemí EU nemá zákon o sociálním bydlení a v současné chvíli se vláda chystá bez jakékoliv veřejné diskuse zrušit příspěvek na bydlení a výrazně omezit příplatek na bydlení. Opatření, jež se dotkne při velmi střízlivém odhadu mnoha desítek tisíc domácností, velmi často samostatně žijících seniorů," konstatuje v úvodu ke Zprávě předsedkyně Českého helsinského výboru Anna Šabatová. 

Jedna za kapitol je věnována také právům osob se zdravotním postižením. Plné znění Zprávy o stavu lidských práv v České republice za rok 2011je dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.helcom.cz (.pdf).

Klíčová slova: