Investujeme v sociálních službách 2022

Grantový program Kraje Vysočina má uzávěrku podání žádostí 30. dubna 2022.

Zaměření výzvy:

Program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajištění dostupnosti registrovaných sociálních služeb a zlepšení jejich prostorových podmínek nebo vybavení s cílem zkvalitnění poskytování těchto služeb pro co nejširší skupinu občanů Kraje Vysočina.

Podporované aktivity:

  • pořízení vybavení nebo jeho modernizace včetně vozového parku v zařízeních poskytujících registrované sociální služby zahrnuté ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina a financované z rozpočtu kraje nebo z individuálního projektu kraje, nezbytného pro poskytování základních činností služby podle jejího druhu a formy;
  • stavební úpravy prostor, ve kterých poskytovatelé provozují registrované sociální služby zahrnuté ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina 
    a financované z rozpočtu kraje nebo z individuálního projektu kraje. 

Další informace na stránkách Kraje Vysočina.

Klíčová slova: