Integrací k inkluzi

01.05.2012 12:34

Nymburské Centrum pro všechny může díky dotaci uspořádat nejen dva letní tábory pro děti s autismem či DMO, ale také spoustu dalších zajímavých akcí.

Jde o dotaci  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci grantového projektu s názvem Integrací k inkluzi, kterou schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje.

Tento projekt s reg.č. projektu: CZ.1.07/1.2.33/01.0028 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a probíhá již od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2013 a je zaměřen na děti se speciálními vzdělávacími požadavky.
Do projektu bude zapojeno celkem 50 dětí a 90 dobrovolníků. Dobrovolníci budou oslovováni především z řad studentů středních škol v Nymburce a Poděbradech a před zapojením do činnosti s dětmi budou vyškoleni podle nově vytvořené metodické příručky, kterou budou mít k dispozici pro svou činnost v rámci Centra pro všechny.

Děti se v průběhu trvání projektu zúčastní 11 jednodenních výletů, 11 výtvarných dnů, 3 víkendových pobytových akcí a 2 týdenních táborových akcí. Uvedené aktivity začnou v měsíci červnu a budou probíhat každý měsíc trvání projektu. Každé akce se zúčastní 15 dětí a 15 dobrovolníků.

Na závěr projektu, tj. v červnu 2013, se bude konat hodnotící konference pro širokou veřejnost, kde budou představeny výsledky a přínosy projektu z hlediska našeho sdružení, dobrovolníků a v neposlední řadě dětí se SVP a jejich rodičů.

Cílem tohoto projektu je organizovaní takových výchovně vzdělávacích volnočasových aktivit pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, abychom pomohli jejich přirozené integraci do společnosti a společnost připravili na děti i mládež s handicapem. To vše se zapojením dobrovolníků především z řad studentů středních škol. Čímž tak napomáháme inkluzivnímu postoji.

Martina Kučerová

Klíčová slova: