Institut rehabilitace zrakově postižených při Fakultě humanitních studií UK

11.06.2014 7:41
Institut zahájil svou činnost dne 1.10.1994 na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Od 1.5.2001 je součástí Fakulty humanitních studií UK. Na základě pověření MŠMT ČR proškoluje instruktory prostorové orientace zrakově postižených a následně kontroluje jejich činnost. Tím je zaručována stabilně vysoká profesionální úroveň jejich práce. Kromě výuky prostorové orientace poskytuje Institut i další služby:
- expertní posudky a poradenství
- vývoj modelů a plánků pro rozvoj správných prostorových představ zrakově postižených vývoj speciálních pomůcek pro nácvik prostorové orientace
- návrhy na odstraňování architektonických bariér pro zrakově postižené
- návrhy řešení informačních systémů pro zrakově postižené
- výuka instruktorů praktické výchovy zrakově postižených (dříve sebeobsluha)
- přímé služby a poradenství zrakově postiženým