INSPO 2012 ve znamení mobilních technologií pomáhajících lidem se zdravotním postižením

15.03.2012 0:01

Mimořádný zájem vyvolala konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 17. března 2012 v Kongresovém centru Praha. Její 12. ročník bude ve znamení zejména mobilních technologií, které výrazným způsobem usnadňují život lidem se zdravotním postižením. Přestože byla zvýšena kapacita sálu, po rekordních 330 přihláškách muselo pořádající BMI sdružení ukončit registraci o dvanáct dnů dříve.

Nové možnosti přinášejí například tablety, které lze mimo jiné použít jako elektronickou komunikační tabulku, pomocí níž se mohou lidé nekomunikující běžnými způsoby domluvit se svým okolím. K tomu jsou však zapotřebí speciální aplikace, které zatím nejsou dostupné v češtině. Jedinou výjimkou je Altíkův komunikátor, který představí Jiří Menšík ze sdružení Petit. Jde o první českou aplikaci pro tablety určenou pro potřeby alternativní a augmentativní komunikace.
 
Jiří Ibl ze společnosti Ragtime na příkladu iPadu a iPhone ukáže, jak chytré telefony a dotykové počítače umožní pro lidi s různým zdravotním postižením vytvářet mnohem lepší kompenzační pomůcky než dosud.
 
V odpolední sekci o informačních a telekomunikačních systémech pro neslyšící uživatele představí společnost Telefónica Česká republika, generální partner konference, novinky své služby Hovor pro neslyšící. Jde o nepřetržitou službu, kterou Telefónika poskytuje zdarma. Lidé s vadou sluchu mohou zadat na svém psacím telefonu bezplatnou linku 800 143 143 a operátorka přetlumočí jejich textovou zprávu adresátovi. 
 
V roce 2011 obsloužila tato linka 14 500 požadavků. „To,aby naše služby byly dostupné pro každého zákazníka, je pro nás jednou z priorit. Právě proto provozujeme službu Hovor pro neslyšící, proto v našem portfoliu najdete speciální produkty a služby pro zákazníky se specifickými potřebami a stejný důvod nás vedl k tomu,abychom právě v přístupu k těmto zákazníkům vyškolili naše O2 Guru, kteří vám od 1.4. na vybraných O2 prodejnách poradí s čímkoliv budete potřebovat,“ říká Petra Šebo, specialistka společenské odpovědnosti Telefóniky.
 
Se službou, která nemá ve své rozsáhlosti v Evropě obdoby, seznámí účastníky představitelé německé organizace VerbaVoice. Ta zajišťuje na dálku přepis mluvené řeči pro neslyšící nebo těžce nedoslýchavé osoby, jimž se text zobrazuje na monitoru počítače, tabletu či na chytrém mobilu. Kompenzuje tak nedostatek přepisovatelů v Německu, kteří nestačí uspokojovat komunikační potřeby osob se sluchovým postižením.
 
Na konferenci zazní 25 přednášek na nejrůznější témata týkající se využití informačních a telekomunikačních technologií ve prospěch lidí s různými druhy zdravotního postižení. Kromě toho budou vyhlášeny výsledky literární soutěže Internet a můj handicap. Do jejího osmého ročníku přihlásili autoři se zdravotním postižením 34 soutěžních příspěvků. Vítěz obdrží chytrý telefon a USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu od společnosti Telefónica.
 
Konferenci INSPO pořádá již podvanácté BMI sdružení ve spolupráci se sdružením Křižovatka.cz. Generálním partnerem je Telefonica Česká republika, partnery jsou AutoCont CZ a Konto Bariéry, mediálním partnerem portál Helpnet.cz.
Klíčová slova: