Informace pro voliče se zdravotním postižením

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odbor voleb Ministerstva vnitra informuje o krocích, které učinil k zajištění snadnější přístupnosti voleb pro osoby se zdravotním a mentálním postižením.

1. Vzory hlasovacích lístků v elektronické podobě

Na internetových stránkách Ministerstva vnitra jsou vyvěšeny vzory všech sad hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny uvedené ve formátu PDF, který je přístupný z hlediska hlasového odečítače.

Odkaz: Vzory hlasovacích lístků (2021) - Volby (mvcr.cz)

2. Videa v českém znakovém jazyce pro neslyšící

Na základě spolupráce se společností Deaf Friendly byla vytvořena videa v českém znakovém jazyce obsahující informace z informačního letáku, který je součástí každé sady hlasovacích lístků a informuje voliče o způsobu hlasování v konkrétních volbách. Tato videa jsou uveřejněna na internetových stránkách MV a budou uveřejněna i po linii společnosti pro neslyšící.

V českém znakovém jazyce je zpracována i informace o možnostech hlasování pro voliče, kteří jsou v izolaci nebo karanténě kvůli onemocnění covid-19.

Odkaz: Video pro neslyšící - informační leták (2021) - Volby (mvcr.cz)

3. QR kódy na informačních letácích

Každá sada hlasovacích lístků pro tyto volby obsahuje i informační leták pro voliče o způsobu hlasování. Na informačním letáku jsou uvedeny tři QR kódy, které odkazují na vzory hlasovacích lístků, videa v českém znakovém jazyce pro neslyšící a informace pro voliče o možnostech hlasování, pokud jsou v izolaci nebo karanténě kvůli onemocnění covid-19.

4. Informační letáky ve snadno srozumitelné podobě (snadné čtení)

Na základě spolupráce se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR byl informační leták, který je součástí každé sady hlasovacích lístků a informuje voliče o způsobu hlasování v konkrétních volbách, zpracován i v přístupné snadno čitelné podobě.

Takto zpracovaná informace pro voliče je rovněž uvedena na internetových stránkách MV a bude uveřejněna i po linii Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Takto je zpracována i informace o možnostech hlasování pro voliče, kteří jsou v izolaci nebo karanténě kvůli onemocnění covid-19.

Odkaz: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021) - Volby (mvcr.cz)

Uvedené kroky předpokládáme realizovat i pro další celostátní volby.

Na internetových stránkách Ministerstva vnitra pod rychlým odkazem VOLBY  jsou uveřejněny další informace k volbám konaným na podzim 2021.

Zdroj: MV ČR

 

Klíčová slova: