Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

21.01.2007 17:58

Stránka na webu MPSV obsahuje jak uvedený dokument, tak předkládací zprávu a usnesení vlády k němu a dále informaci o plnění priorit a opatření programu na regionální a místní úrovni.