Individuální projekty Pomozte dětem

Žádosti ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti mohou podávat neziskové organizace do 15.2.2020.

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku žijícím v České republice. Projekt společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Česká televize (ČT).

Děti se zdravotním znevýhodněním:

 • Děti se smyslovým postižením (zrakové, sluchové, hluchoslepota)
 • Děti s tělesným postižením (DMO, omezení hybnosti, vrozené poruchy a onemocnění, úrazy)
 • Děti s poruchami psychického vývoje (specifické poruchy řeči a jazyka, školních dovedností, chování, ADHD, pervazivní vývojové poruchy – autismus aj.)
 • Děti s mentálním postižením
 • Děti s kombinovaným postižením
 • Děti dlouhodobě nemocné
 • Děti s jiným specifickým zdravotním znevýhodněním

Děti se sociálním znevýhodněním:

 • Děti žijící mimo vlastní rodinu (pěstounská péče, adopce, děti z dětských domovů)
 • Děti žijící v sociálně slabých rodinách
 • Děti žijící v dysfunkčních rodinách (alkoholismus, drogy, domácí násilí, psychická zátěž a nemoci)
 • Děti znevýhodněné sociálním vyloučením (romské děti, emigranti)

Děti v ohrožení, krizi:

 • Děti týrané, zneužívané, zanedbávané
 • Děti ohrožené závislostmi, agresivitou, šikanou, kyberšikanou a jiným rizikovým chováním
 • Jiné

Další informace na stránkách sbírky Pomozte dětem.

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.