I slova léčí...

08.02.2013 21:48

Na první ročník konference o dobrovolnictví na onkologických pracovištích zve občanské sdružení Amelie.

Konferenci pořádá společně s VFN v Charvátově sále III. interní kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 1, Praha 2 dne 27. 2. 2013.

Spolu s kolegy z celé republiky se podrobněji zaměříme na úspěchy, ale i úskalí a možnosti dobrovolnických programů na onkologických pracovištích. Zkusíme společně pojmenovat důvody, proč právě zde je těžší dobrovolnické programy prosadit nebo udržet. Přihlašujte se na emailu dobrovolnici@amelie-os.cz nejpozději do 20.2.2013.

www.amelie-os.cz

Klíčová slova: